VOOR-SPRONG

Klantcase Vitens

INNOVATIE | COMMUNICATIE | PROJECTMANAGEMENT​

Vitens levert niet alleen water maar levert ook een actieve bijdrage aan de verduurzaming en de beschikbaarheid van schoon drinkwater. In de functie van projectmanagement officer ondersteunt SPRNG’R Merve Soylu bij projecten die gaan over duurzame innovaties in de watersector.

Merve is betrokken bij verschillende innovatieprojecten binnen Vitens, waarbij ze de behoefte ophaalt bij de business developers en vervolgens zorgt ze voor een sterke strategie, realisatie en implementatie van diverse communicatievraagstukken.

Vitens heeft de ambitie om te blijven innoveren en het aannemen van een SPRNG’R past goed binnen de strategie. Jan Gooijer, Innovatiemanager bij Vitens, legt uit: ‘Om te innoveren heb je jonge talenten nodig in je team. Voor-Sprong werft dit talent en begeleidt en coacht op het gebied van professionele ontwikkeling.’

‘Pro-actief zijn, kansen zien en vernieuwend kijken, dat zoeken we.’

‘Wij zoeken mensen die pro-actief zijn, kansen zien en vernieuwend kijken’, aldus Jan, ‘en die initiatief nemen en met voorstellen komen die ons telkens weer positief verrassen’.   

Merve is de eerste SPRNG’R bij Vitens en werkt er ruim een half jaar. Jan omschrijft haar als een talent met een grote mate van creativiteit en probleemoplossend vermogen.   

Benieuwd wat Voor-Sprong voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Tom Spanjaard, 06-53407842