VOOR-SPRONG

Klantcase Coöperatie VGZ

Sales| Agile| veranderMANAGEMENT​

VGZ ziet de zorgmarkt (BtoB) veranderen en heeft de ambitie om continu op een wendbare manier in te spelen op deze externe verschuivingen. Dit doet VGZ vanuit het gedachtegoed ‘Zinnige Zorg’; betere zorg tegen lagere kosten. SPRNG’R Sade van Londen heeft de opdracht om onderbouwde adviezen te geven aan VGZ over de veranderende rol van sales in de BtoB-markt.

VGZ stelt de klant centraal en Sade is dan ook veel in gesprek met zakelijke klanten over hun wensen en hoe zij optimaal bediend kunnen worden. Op basis hiervan worden strategische / tactische adviezen geformuleerd die worden gedeeld met de salesmanagers. Dit hele proces vindt plaats in continue interactie en co-creatie met de interne stakeholders.

 

VGZ heeft de ambitie om te blijven vernieuwen en het inzetten van een SPRNG’R past goed binnen deze strategie. Pascal Bougie, Expertleider Sales & Service ervaart dat Sade denkt vanuit de klant.

“Met haar frisse, kritische en scherpe blik
zorgt zij voor nieuwe inzichten en oplossingen”

‘Sade benoemt onderwerpen die voor ons vanzelfsprekend zijn en creëert hierdoor verandering. Wij werken graag samen met mensen die pro-actief zijn, kansen zien en vernieuwend kijken’, aldus Pascal Bougie.

Door corona heeft Sade, op 2 weken na, vrijwel altijd vanuit huis gewerkt. En hoe blijf je dan fit, gemotiveerd en vitaal? Daar is in het Voor-Sprong ontwikkelprogramma aandacht aan besteed. Pascal Bougie: ‘Sade heeft het in de afgelopen 10 maanden voor elkaar gekregen om haar weg te vinden bij VGZ en een netwerk met klanten en collega’s op te bouwen.’ 

Benieuwd wat Voor-Sprong voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Tom Spanjaard, 06-53407842